Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku 

Pro usnadnění organizace zápisu do 1. třídy doporučujeme registrovat se k zápisu online prostřednictvím rezervačního systému zde. Rezervační systém bude zpřístupněn od 27. 3. do 11. 4. 2023.

 

zapisy-online-320x100@2x.png 

!!! Zápisy pro děti z Ukrajiny s vízem dočasné ochrany nebo strpění se budou konat ve speciálním termínu 1. června 2023 !!!

K zápisu se dostaví děti (narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017), které do 31. 8. 2023 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 se bude konat ve dnech 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 (středa a čtvrtek) v budově naší základní školy, vždy 12 – 15:00h. Ti, kteří vyplní elektronickou přihlášku k zápisu a zvolí si termín v rezervačním systému, mohou využít čas zápisu od 15:15 do 18 h (dle zvoleného termínu).

I pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít přípravnou třídu.

Den otevřených dveří proběhne v úterý 21. 3. 2023 od 14:30 do 17. hodin

Podání žádostí o odklad a přijetí do přípravné třídy probíhá ve stejném termínu (rezervace termínu zápisu do přípravné třídy není bohužel možná) více informací zde.

Přihlášku pro zápis dítěte do základní školy získáte:

  • Elektronické vygenerování přihlášky po registraci termínu zápisu v aplikaci Zápisy Online - doporučujeme.

Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (po zadání všech údajů v aplikaci Zápisy Online vám vyplněná přihláška přijde do emailu ve formátu PDF). Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat, přihlášku doručíte do ZŠ v den zápisu. Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost - dbejte na přesnost.

  • Tiskopisy žádostí k přijetí do 1. třídy, do přípravného ročníku a žádosti o odklad jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy zde.

Číselný identifikátor, pod kterým bude uchazeč veden, bude přidělen při podání žádosti ve škole.

  • Od 3. dubna budou tiskopisy k dispozici na vrátnici školy, vždy od 8:00 do 16:00.

Číselný identifikátor, pod kterým bude uchazeč veden, bude přidělen při podání žádosti ve škole.

Příjem vyplněných žádostí — dny zápisu

Ve dnech 12. a 13. 4.  probíhá řádný zápis. Pro urychlení zápisu prosíme o přinesení již vyplněných/vygenerovaných přihlášek (kdo nemá možnost, vyplní ve škole). K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte (u dětí cizinců  jiný doklad totožnosti), doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců), a průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, pas) k ověření místa trvalého pobytu. Místo trvalého pobytu je kritériem pro přijetí, a tedy hlavním důvodem, proč nelze provést zápis bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

V případě, že se nebudete moct dostavit k přijímacímu řízení osobně, kontaktujte nás na emailu stastny.richard@cimburacka.cz a dohodneme individuální řešení nastalé situace.

Obecné informace k zápisu žáků do 1. ročníku a kritéria pro přijímání dětí naleznete zde

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.

Přípravná třída

Pro přijetí do přípravné třídy je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat do 31. 5. 2023. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně pro děti s odkladem pšd.