Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy s waldorfskou pedagogikou ve škole Cimburkova

V základní škole Cimburkova začne ve školním roce 2024/25 probíhat změna.

Bude otevřena 1. třída s waldorfskou pedagogikou.

Od září 2024 tedy začne 1. třída s waldorfskou výukou a každý další rok bude otevřena nová waldorfská třída.

Další informace mohou zájemci najít na webu waldorf-zizkov.cz

Stávající třídy (současná 1. až 8. třída) budou pokračovat beze změny do 9. třídy, do absolvování školní docházky.

Přípravná třída ve školním roce 2024/2025 NEBUDE OTEVŘENA

 

Zájemce o první třídu s waldorfskou pedagogikou zveme na:

 

Besedu pro zájemce o waldorfskou pedagogiku,

která se bude konat v pondělí 11.3. v 17:30 hodin na Základní a střední škole waldorfské na Opatově, Křejpského 1501, Praha 4 – Opatov. 

Na této besedě budou podány informace o waldorfské pedagogice, o fungování waldorfské školy a o přípravě 1.třídy s waldorfskou pedagogikou a zápisu do 1.třídy ve škole Cimburkova v Praze 3.

 

Den otevřených dveří ve škole Cimburkova,

který bude ve čtvrtek 21. 3. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin,

prohlídky jsou po hodině, od 14:00, 15:00 a 16:00 hodin. 

 

Online zápis do první třídy s waldorfskou výukou ve škole Cimburkova bude otevřen 4. 3. 2024 a ukončen 9. 4. 2024.

 

zapisy-online-320x100@2x.png 

 

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky.

Přihlášku pro zápis dítěte do základní školy získáte elektronicky - vygenerováním přihlášky v aplikaci Zápisy Online.

Po zadání všech údajů v aplikaci Zápisy Online vám vyplněná přihláška přijde do emailu ve formátu PDF. Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Při vyplňování přihlášky dbejte na přesnost. Přihlášku vytiskněte, podepište a přineste 10. - 11. 4. 2024 k zápisům do ZŠ Cimburkova.  Případné dotazy pište na email irena.horakova@gmail.com

Zápisy budou probíhat 10. - 11. 4. 2024, vždy od 12. do 15. hodin dle vybraného termínu v elektronickém registračním systému a od 16. hodin pro zájemce, kteří online registrační systém nevyužijí.

 

 

Odklad povinné školní docházky 

Podání žádostí o odklad probíhá ve stejném termínu.

Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole.

O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.