Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
image

Rovná příležitost pro všechny při respektování vzdělávacích a kulturních nároků.

Více o nás
Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 Zobrazit podrobnosti

Další aktuality školy

Do waldorfské 1. třídy hledáme ASISTENTA PEDAGOGA a VYCHOVATELE Připojte se k jedinečnému projektu budování nové waldorfské školy. Zobrazit podrobnosti
Letní slavnost 2024 A je to opět tady! Školní rok pomalu končí a my už se všichni začínáme těšit na prázdniny. Také letos jsme chtěli přivítat léto tancem a hudbou, a proto proběhla v úterý 11.6. v tělocvičně naší školy Letní slavnost. Zobrazit podrobnosti
Ředitelské volno 12. 6. 2024 V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů na středu 12. 6. 2024 ředitelské volno. Zobrazit podrobnosti

Stručná charakteristika školy

cs en

Jsme multikulturní škola, která se vlivem okolností již řadu let zabývá vedle vzdělávání běžných žáků také vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním handicapem, žáků z cizojazyčného prostředí i žáků v obtížných životních situacích z méně podnětného rodinného prostředí. Klademe důraz na přátelskou a radostnou atmosféru, ve které zohledňujeme specifické a individuální potřeby žáků. Tento přístup umožňují i malé třídní kolektivy, kvalifikovaný pedagogický sbor a podpora asistentů pedagoga ve třídách.

Jsme škola, která příchozímu žákovi vytváří program na míru, a to jak ve spolupráci s rodiči, tak s pomocí podpůrného týmu odborníků ve školním poradenském pracovišti. Zde je žákům i rodičům po celou dobu studia k dispozici speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a školní preventista.

We present ourselves as a multicultural type of school. Under specific circumstances, our school has been providing not just mainstream education but also an education for pupils with less favorable family backgrounds, health handicaps, or language barriers. Our goal is to set a friendly atmosphere and to make provisions for pupils with special needs, together with taking into account the individual needs of pupils with disabilities, in particular by helping to promote their integration into mainstream education.

Providing and creating an individual and special programme for pupils, assisted by both parents and school supporting team of professionals, advisors and consultants into the integration of each of the pupils in the school system belongs to one of our main goals. Both pupils and parents can consult their needs with qualified teachers, trained consultants or psycholgists.

Naše výhody

  • Výuka probíhající v malých třídních kolektivech s využitím speciálně pedagogických metod a technik
  • Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a respektování jejich výukového tempa
  • Pravidelné otevírání tzv. přípravné třídy pro děti předškolního věku s cílem přípravy na vstup do 1. třídy
  • Asistenti pedagoga, kteří pomáhají při vlastní výchovné činnosti, vzdělávání, při komunikaci s integrovanými dětmi a v neposlední řadě přispívají ke vzájemnému porozumění mezi rodinou a školou

Pomocí evropských i dalších projektů se snažíme otevřít školu všem a zabezpečit pro žáky naší školy odpolední aktivity včetně doučování zdarma, přizvat rodiče k větší spolupráci a zvyšovat vzájemnou důvěru a informovanost.

Velký důraz klademe na předškolní vzdělávání a spolupráci s rodinami dětí již od 3 let věku. Podařilo se nám za pomoci zřizovatele a evropských fondů realizovat projekt Žižkovská školička pro děti od 3 do 5 let, který předchází přípravné třídě pro předškoláky. Naši prvňáčci tedy vstupují do téměř rodinného prostředí, kde je brán zřetel na složitosti adaptačního období, a tomu je přizpůsobena i atmosféra první třídy s možností hry, odpočinku a relaxace.

V naší škole se všichni snažíme, aby se dítě cítilo dobře a všestranně se rozvíjelo a dosáhlo maxima svých možností s ohledem na své individuální schopnosti a předpoklady.

With the help of European and other projects we are trying to open our school to everyone and provide our pupils with some after-school activities and coaching free of charge. The main emphasis is on pre-school education. With the assistance of sponsoring institutions and European projects we have managed to realize the education for pupils 3-5 years-old that precedes the preparational class (age 5-6). Our first graders enter the family type of school they have already known before with regard to the adjustment factor such as family-oriented environment, games, and relaxation.

In our school we really try hard to achieve pupils‘ contentment, their goals and potentialities with consideration to their individual abilities.

Naše jedinečnost

  • Stabilizovaný, kvalifikovaný a obětavý kolektiv pedagogů, kteří vytvářejí pozitivní a stimulující zázemí s respektováním kulturních odlišností.
  • Vstřícné a přátelské klima pro žáky, pedagogy, správní zaměstnance i rodiče.
  • Funkční poradenské pracoviště se stěžejním úkolem vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání žáků a jejich rodin. Činnost zajišťují: výchovný poradce, metodik preventista, školní speciální pedagog a školní psycholog. 
Zobrazit více o škole

Naši partneři

základní varianta JPG.jpeg Magistrát MŠMT
Zřizovatel Městská část Praha 3,
Havlíčkovo náměstí 700/9,
Žižkov, 130 85, Praha 3