Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Kurz doplnění základního vzdělání

Kurz doplnění základního vzdělání

Základní škola Praha 3, Cimburkova 18/600

pořádá bezplatný kurz pro uchazeče o ukončení základního vzdělání: Kurz pro získání základního vzdělání

dle školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Hlavním cílem tohoto kurzu je dát příležitost všem, kteří z jakéhokoli důvodu dosud nezískali základní vzdělání.

Žák přijatý ke vzdělávání v tomto kurzu není žákem ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600.

Absolventi kurzu získají doklad o ukončení základního vzdělání.

Délka studia: jeden školní rok
Forma kurzu: dálková forma vzdělávání spojená s konzultacemi se zkušenými pedagogy ZŠ
Místo konání: ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600

Informace o studiu: Mgr. Zina Švancarová, e-mail: svancarova.zina@cimburacka.cz

Přihlášení do kurzu - kurz pro školní rok 2022/23 naplněn

Přihlášku do kurzu (ke stažení níže) zašlete na adresu:

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600

k rukám Mgr. Ziny Švancarové

Cimburkova 18/600

130 00 Praha 3

 

nebo na e-mail:

svancarova.zina@cimburacka.cz

 

Příjem přihlášek ukončen. Pro školní rok 2022/2023 je kurz již naplněn.

 

Termíny konzultací

První konzultace proběhne ve středu 5. 10. 2022 od 14 hodin v budově Základní školy, Praha 3, Cimburkova 18/600.