Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Kurz doplnění základního vzdělání

Kurz doplnění základního vzdělání

Základní škola Praha 3, Cimburkova 18/600

pořádá bezplatný kurz pro uchazeče o ukončení základního vzdělání: Kurz pro získání základního vzdělání

dle školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Hlavním cílem tohoto kurzu je dát příležitost všem, kteří z jakéhokoli důvodu dosud nezískali základní vzdělání.

Žák přijatý ke vzdělávání v tomto kurzu není žákem ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600.

Absolventi kurzu získají doklad o ukončení základního vzdělání.

Délka studia: jeden školní rok
Forma kurzu: dálková forma vzdělávání spojená s konzultacemi se zkušenými pedagogy ZŠ
Místo konání: ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600

Informace o studiu: Mgr. Zina Švancarová, e-mail: svancarova.zina@cimburacka.cz

Přihlášení do kurzu - kurz pro školní rok 2022/23 naplněn

Přihlášku do kurzu (ke stažení níže) zašlete na adresu:

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600

k rukám Mgr. Ziny Švancarové

Cimburkova 18/600

130 00 Praha 3

 

nebo na e-mail:

svancarova.zina@cimburacka.cz

 

Příjem přihlášek ukončen. Pro školní rok 2022/2023 je kurz již naplněn.

 

Termíny konzultací

Konzultace probíhají v budově základní školy, Praha 3, Cimburkova 18/600

5. 10. 2022 od 14 hodin

2. 11. 2022 od 14 hodin

23. 11. 2022 od 14 hodin

14. 12. 2022 od 14 hodin

11. 1. 2023 od 14 hodin

7. 2. 2023 od 14 hodin

7. 3. 2023 od 14 hodin

4. 4. 2023 od 14 hodin

4. 5. 2023 od 14 hodin