Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600, IČO: 63831325 (dále též „škola“) se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.cimburacka.cz

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5, HTML 4.01, XHTML 1.0, XHTML 1.1 a XHTML Basic 1.1 - DTD a vizuálně naformátována kaskádovými styly Cascading Style Sheets (CSS1, CSS2, CSS2.1, CSS3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer, PowerPoint Viewer, Excel Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 9. 2019.

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 24. 8. 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zřizovatelem školy. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. v platném znění, a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Škola má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

adresa: Cimburkova 18/600, Praha 3

telefon: +420 222 782 169

e-mail: reditelka@cimburacka.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje škola. Internetové stránky využívají redakční systém Antee.cz, který je poskytován ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/13, Praha 1 - Nové Město.

Správcem veškerého obsahu je škola. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Provozovatel redakčního systému, ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/13, Praha 1 - Nové Město, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jím provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

 

Kontakt na technického provozovatele

název provozovatele: ANTEE s.r.o.

adresa provozovatele: Havlíčkova 1680/13, Praha 1 - Nové Město

tel. provozovatele: +420 224 916 202

web provozovatele: www.antee.cz

technická podpora provozovatele- email: antee@antee.cz