Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Dětské skupiny > O Žižkovské školičce

O Žižkovské školičce 

Žižkovská školička aneb dětské skupiny naší ZŠ

Žižkovská školička původně vznikla ve spolupráci s MPSV v rámci projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“. Od září roku 2016 byl provoz Žižkovské školičky I. a II. podporován a financován z projektů ESF v rámci programu OPP – pól růstu ČR. Nyní je provoz financován ze státního příspěvku na provoz dětských skupin a za finanční podpory Městské části Praha 3.

Škola začínala s jednou dětskou skupinou, jejíž kapacita 12 dětí byla okamžitě naplněna. Právě na základě velké poptávky vznikla v únoru 2015 na škole ještě jedna třída školičky. Celkově máme k dispozici 24 míst ve dvou oddělených místnostech s vlastním příslušenstvím. Jedná se o první dětské skupiny, které vznikly při základní škole v ČR.

Žižkovská školička je určena pro děti od 2 do 5 let a jejich rodičům. Cílem školičky je poskytnout dětem soubor znalostí, dovedností a návyků, které jsou nezbytné pro jejich další rozvoj. Zároveň je naším cílem poskytnout rodičům dětí čas na jejich povinnosti, možnost využít nabízených pracovních příležitostí, popř. si doplnit své vzdělání.

Škola vytvořila plán výchovy a péče, který vychází z RVP předškolní výchovy. Je rozdělen do 5 tematických bloků (Já a moje okolí, Svět kolem nás, Starám se o své zdraví, Co slavíme, Zpíváme, tančíme a cvičíme). Každý blok obsahuje tematické celky, vzdělávací nabídku a očekávané výstupy. Koncepce plánu výchovy a péče počítá s tím, že získané znalosti a dovednosti budou prohloubeny v přípravném ročníku naší školy. Žižkovská školička spolupracuje se školním poradenským pracovištěm (speciální pedagogové, školní psycholožka, výchovná poradkyně, metodička prevence), na které se mohou pedagogové či rodiče dětí v případě potřeby obrátit. Za velice důležitou považujeme i každoměsíční spolupráci s logopedkou.