Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Informace k pobytu žáků ve škole od 1. 6., resp. 8. 6. 2020

Informace k pobytu žáků ve škole od 1. 6., resp. 8. 6. 2020Datum konání:
27.5.2020

V souvislosti s rozvolňováním krizových opatření bude v období od 1. června do 30. června 2020 možná i osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy, vzdělávaných ve třídách zřízených dle §16, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí.

Od 8. do 30. června 2020 budou umožněny žákům 2. stupně vzdělávací aktivity formou dobrovolných konzultací dětí ve škole za dodržení přísných hygienických podmínek a nařízení. Cílem těchto konzultací, je zejména objasnění nebo upevnění učiva a také socializační aktivity.

Konzultace povedou třídní učitelé, popř. další pedagogové s příslušnou aprobací. Konzultační hodiny pro jednotlivé třídy druhého stupně jsou stanoveny následovně:

Pondělí….6.A

Úterý….7.A

Středa….6.B a 8.B (čestné prohlášení pro třídy zřízené podle §16 ke stažení zde)

Čtvrtek….8.A

Vždy od 8:45 (žákům, kteří přijdou později, nebude již vstup do školy umožněn) do 12 hodin

Žáci budou přicházet do školy na příslušný čas hlavním vchodem školy a po dezinfekci rukou půjdou rovnou do své třídy. Budou mít s sebou psací potřeby a sešity, dvě roušky a sáček na ukládání roušky.

Žákům bude umožněn vstup do školy pouze, pokud jejich zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a u tříd zřízených podle §16 ještě navíc písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob. Přihlášení se ke konzultačním hodinám není nutné.

Distanční vzdělávání a vzdělávání žáků prvního stupně formou školních skupin bude probíhat i nadále ve standardní podobě. Na základě doporučení MŠMT může ředitel školy zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.

  • V případě zájmu o dodatečné zařazení žáka do skupiny kontaktujte třídního učitele.
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
  • Po naplnění kapacity skupiny nebude možno další žáky do skupiny zařadit.