Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Ošetřovné - nový zákon

Ošetřovné - nový zákonDatum konání:
27.3.2020

Nový zákon nyní umožňuje delší čerpání ošetřovného. Zvýšila se i věková hranice dítěte pro nárok na ošetřovné

Senát ČR schválil návrh zákona, který po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení upravuje podmínky pro poskytování ošetřovného. Zároveň dochází i ke zvýšení věkové hranice dítěte, na které lze čerpat ošetřovné za současných mimořádných opatření. Nově zákon zohledňuje i otázku ošetřovného vztahující se na hendikepované osoby alespoň v I. stupni.

Výplata ošetřovného podle zákona o nemocenském pojištění se nově prodlužuje na celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení.

Ošetřovné se bude poskytovat za kalendářní měsíc, v rámci něhož je možné, aby nárok na ošetřovné uplatnila ještě i druhá osoba, která se může během daného měsíce s původní pečující osobou v poskytování péče libovolně vystřídat.

Věk dítěte (ošetřované osoby)

Ošetřovné se nově vyplácí při péči o dítě, kterému ještě nebylo 13let v okamžiku, kdy o něj rodič (nebo jiná nemocensky pojištěná osoba, pokud uplatňuje nárok na dávku) začal v individuálním případě pečovat. Pokud následně v průběhu péče dítě dosáhne věku13let, ošetřovné náleží až do konce podpůrčí doby.

Nárok na ošetřovné je nově také dán při péči o osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určeném pro péči o osoby, jež jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, a o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění, závislost v I. stupni je třeba doložit (např. rozhodnutím úřadu práce).

Jak bude ošetřovné poskytováno

Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve dvou vyhotoveních výchovné zařízení (škola) nebo zařízení určené pro péči o osoby, jež jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I. (interaktivní formulář k vyplnění zde) Tiskopis se předává zaměstnavateli postupem, který je popsán zde. Předává se pouze na začátku péče.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce vyplnit zvláštní tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, kde žadatel o dávku uvádí dny, ve kterých poskytoval péči a za které bude následně vyplaceno ošetřovné. Tento tiskopis se předává zaměstnavateli k doplnění opět postupem, který je popsán zde.

Pokud se při poskytování péče zaměstnanec střídal s jinou osobou, uvádí i dny, ve kterých poskytovala péči tato střídající osoba. Střídající osoba však uplatňuje nárok na dávku samostatně, stejným postupem, ale sama za sebe.

Pokud má pečující osoba zajištěno hlídání, není na překážku, aby v některé dny vykonávala práci pro zaměstnavatele. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.

Ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dny pracovního klidu, pokud zaměstnanci nevznikl nárok na výplatu ošetřovného alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem. Uvedená podmínka se bude hodnotit v rámci kalendářního měsíce.

Výše dávky

Ošetřovné se vyplácí ve výši 60 % denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den péče. Orientační výpočet lze provést na kalkulačce zde.